נגישות מבנים, תעשייה וסביבה

© כל הזכויות שמורות ללירון ישורון 2014
עיצוב אתר: Tink Design

 

הכרה בנגישות נהייתה רלוונטית בשנים האחרונות בישראל ובעולם כולו.
כל מקום ציבורי או מתקן המשמש ציבור מחויב באישור של מורשה נגישות מ"תוס (מבנים תעשייה וסביבה) ומורשה נגישות שירות .


קישור לאתר הנציבות לאנשים בעלי מוגבלויות


כמו כן, לעיתים יש לבצע התאמות פרטניות לנגישות ובבתים פרטיים או בבתי עסוק ובמקומות ציבוריים. אנו נותנים שירות תוך שימוש במגוון מתקנים ופתרונות כגון שיפועים, כבשים, מעקות, מאחזי יד, תאורה מתאימה, סימון, שילוט התחום הנגישות.

העבודה מתבצעת על ידי קבלנים מורשים ומוסמכים והעבודה כוללת אישור מהנדס לפי תחום העבודה הספציפית ואישור מורשה נגישות מוסמך.


פתרונות נגישות לדוגמא:
1.    בית פרטי עם שתי מדרגות בכניסה – פתרון בניית כבש בשיפוט תקני העוקף את המדרגות אך לא מבטלן. 

2.    החלפת ברזים – מברז פרח לברז עם ידית ארוכה הקלה לתפעול – לאוכלוסייה מבוגרת

3.    בעלייה למשטח מוגבה- התקנת מעלון תקני

 

 תחומי פעילות :

 
שלב 2 - תכנון ובנייה בפועל

לאחר הכרת המקרה וחקירתו, היישום בפועל נעשה על סמך התנאים הקיימים בשטח, הצרכים, והתקציב.
 
לדוגמא -
  • תכנון כבש לעומת מעלון
  • הסבת בתי שימוש קיימים לבתי שימוש נגישים, או בניית בתי שימוש חדשים
  • הסבת מזנונים וחנויות לצורכי נגישות

 
שלב 1 - ייעוץ והכוונה

הכרת המקרה, התאמתו לחוק ולתקנים הנדרשים.
 
לדוגמא -
  • התאמת התקינה לפי מבנה חדש ומבנה קיים
  • תכנון הנגשה פרטנית (דרך נגישה, כבש, מעלון, מאחז יד, שיפוע, מעקות, מושבים, בתי שימוש)
שלב 3 - אישור חתום על ידי מורשה נגישות מתו"ס ושירות
 
בסיום התהליך, כאשר האתר עומד בתקנים ומספק את הנדרש, יונפק אישור נגישות או/ו חתימה על תוכניות.
 
לדוגמא -
 
  • רישוי עסקים
  • הנגשת מבני ציבור
  • הנגשת מוסדות חינוך
  • הנגשה פרטנית

 

שלח טופס

תודה!
טופס נישלח בהצלחה.
נחזור אליך בהקדם.
נא להזין שם מלא
נא להזין טלפון תקין
נא להזין דואר אלקטרוני תקין

מלא פרטיך ונחזור אליך בהקדם:

 

Label Text:

This field is required.

שלח טופס

תודה!
טופס נישלח בהצלחה.
נחזור אליך בהקדם.
נא להזין שם מלא
נא להזין טלפון תקין
נא להזין דואר אלקטרוני תקין
נא להזין שם מלא
מלא פרטיך ונחזור אליך בהקדם: